užmirti

užmirti
užmir̃ti vksm. Mùsės rùdenį užmi̇̀ršta.

.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • užmirti — užmir̃ti, užmìršta, ùžmirė 1. intr. numirti, netekti gyvybės: Ùžmirė visi [sẽniai] Ker. Jo sūnėnas jau užmirė Jz. 2. intr. apmirti, pasidaryti pusiau mirusiam: Ažumirštu badu SD433. Rudenį musės užmìršta, pavasarį atsigynas vėl Akm.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užmirimas — užmirìmas sm. (2) 1. N, M → užmirti 4. 2. I → užmirti 5. mirimas; apmirimas; įmirimas; išmirimas; numirimas; pamirimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmirti — apmir̃ti, apmìršta, àpmirė; SD204, R128 1. intr. K pasidaryti beveik negyvam, pusiau mirusiam: Keletą nedėlių pasirgusi, apmirė ir parbuvo mažne negyva keturias dienas M.Valanč. Boba kap žudėj[o] žiedą an piršto, tai ir àpmirė mergelė (ps.)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmirti — atmir̃ti, atmìršta, àtmirė (plg. rus. oтмepeть) intr. išmirti (apie bites): Pavasarį bitės àtmirė Arm. mirti; apmirti; atmirti; įmirti; išmirti; paišmirti; numirti; panumirti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmirti — išmir̃ti, išmìršta, ìšmirė intr. K, J; R48 1. netekti gyvybės, nustoti gyventi (visiems ar didelei daliai): Vieni pakelėse išmirė, kiti parnešė ligą į kiemus M.Valanč. Kožna svieto eilia išmiršta, bet tuo metu kita eilia užauga A.Baran.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mirti — mir̃ti, mìršta (mìra Zt), mìrė intr. K; SD101,380, R 1. netekti gyvybės, nustoti gyventi: Aš nenoriu mirti, nei žemelėj pūti, – aš gyventi trokštu su tavim drauge S.Nėr. Mirė žmonys, it lapas rudenį krito M.Valanč. Sunku mirti be vilties, savo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • numirti — numir̃ti, numìršta, nùmirė 1. intr. SD68, R, K nustoti gyventi, netekti gyvybės: Kovoti ir numirt už liaudį tų teisių nieks negal atimt S.Nėr. Kad žmogus ir numiršta, darbai gyvena J.Jabl. Sugrįžęs gimtinėn šalin ..., neradau senio Vainoriaus:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paišmirti — paišmir̃ti (dial.) intr. Pst visiems mirti: Diedas ir bočia mokėjo lietuviškai, ale paišmirė visi Lz. Nėra – jau paìšmirė Ad. mirti; apmirti; atmirti; įmirti; išmirti; paišmirti; numirti; panumirti; pami …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pamirti — pamir̃ti, pamìršta, pàmirė intr. 1. CI42, R, KII342 nustoti gyventi, mirti: Nemaž pàmirė žmonių J. Mano vyras seniai pàmirė Mrp. Kap pamir̃s seni, kur ji dėsis? Azr. Tiek suvalgei, dabar pamirsì Sem. Kap motulė pàmirė, likau sirata Eiš. Nuo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • panumirti — panumir̃ti, papanumir̃ti (dial.) intr. visiems numirti: Vaikų turėj[o], tik anys panuej[o] svietan ir panùmirė Dv. Ma[no] tėvelis ir motutė panumìrę Dv. Jau seni papanùmirė Lz. mirti; apmirti; atmirti; įmirti; išmirti; paišmirti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”